Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Sielec, dnia 08.01.2019r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE NA ZAKUP OPAŁU

 


line.gif

 

 

Sielec, dnia 28.12.2018r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA – EKOGROSZKU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIELCU W ROKU KALENDARZOWYM 2019”

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

 

Projekt umowy - załącznik nr 2

Klauzula obowiazek informacyjny zamawiajacego art.13 RODO - załącznik nr 3

 

 

 

Sielec, dnia 28.12.2018r.

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 


line.gif

 

 

Sielec, dnia 17.12.2018r.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

 

Zaproszenie do składania ofert

 

formularz ofertowy - Część I

 

formularz ofertowy - Część II

 

formularz ofertowy - Część III

 

formularz ofertowy - Część IV

 

formularz ofertowy - Część V

 

formularz ofertowy - Część VI

 

formularz ofertowy - Część VII

 

formularz ofertowy - Część VIII

 

formularz ofertowy - Część IX

 

formularz ofertowy

 

Klauzula obowiazek informacyjny zamawiajacego art.13 RODO - załącznik nr 11

 

Projekt umowy - załącznik nr 12

 

 odpowiada: Marzena Karolak

wytworzył: Marzena Karolak

wprowadził: administrator

data: 08-01-2019

data: 08-01-2019

data: 08-01-2019Rejestr zmian strony